BEL ONS VOOR ADVIES: 0485 - 371964
LinkedIn Facebook

Infiltratiesystemen

InnoTherm is gespecialiseerd in verticale infiltratietechnieken om zo een duurzaam waterbeheer te realiseren. Regenwater stroomt vaak direct het riool in, dit veroorzaakt wateroverlast en overbelaste putten en goten. Door het gebruik van infiltratiesystemen is dit te voorkomen. Bovendien verplichten steeds meer gemeenten aan bewoners en bedrijven om regenwater op het eigen terrein te houden. We noemen dit afkoppelen, een begrip wat u in de toekomst steeds meer zult gaan horen. Dit betekent dat u het regenwater van het dak van uw woning of bedrijfspand op een duurzame wijze moet afvoeren binnen uw terrein.

Als gevolg van klimaatveranderingen komen er steeds vaker hevige buien voor. Dat veroorzaakt een overbelasting van riolen en waterzuiveringsinstallaties. Deze raken snel vol en lozen dan minder goed behandeld afvalwater. Dit overstorten vormt de grootste oorzaak van de vervuiling van oppervlaktewater in Nederland. Daardoor zullen de kosten van riolering en zuivering alleen nog maar stijgen. Gelukkig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van manieren om regenwater op een duurzame wijze te verwerken. Zodoende voorkomen we wateroverlast en een verdere vervuiling van het oppervlaktewater.

Infiltreren is het afvoeren van water naar de bodem, gebruikmakend van een voorziening. Deze voorziening kan bovengronds (een wadi) of ondergronds zijn. InnoTherm realiseert oplossingen waarbij verticale infiltratietechnieken worden toegepast. Het voordeel hiervan is dat deze technieken op een relatieve kleine oppervlakte kunnen worden toegepast. Door hemelwater te infiltreren wordt onnodige belasting van het riool en waterzuiveringen ondervangen. Ook zorgt het voor een natuurlijke aanvulling van het grondwatersysteem. Dit voorkomt dat er verdroging ontstaat onder de grond van verharde oppervlakken. Bovendien blijft het grondwaterpeil meer stabiel.

Afhankelijk van uw situatie, bekijken wij welke oplossing daarbij het beste past. Deze oplossing vraagt dan ook altijd om maatwerk. Meer weten? Download de PDF of neem contact met ons op.

Infiltratiesystemen

Kies voor duurzaam!

  • Lage energiekosten, hoge rendementen
  • Grote bijdrage aan behalen EPC-norm
  • Optimaal comfort voor de lange termijn
  • Minder vervuiling en CO2-uitstoot

Vragen of advies?

Bel ons op: 0485 - 371964
of mail ons: info@innotherm.nl