BEL ONS VOOR ADVIES: 0485 - 371964
LinkedIn Facebook

Bodemenergie

InnoTherm biedt complete warmtepompinstallaties waarbij warmte wordt onttrokken uit de bodem via verticale bodemwarmtewisselaars. Met deze toepassing kunt u uw huis of bedrijfspand op een duurzame wijze verwarmen. Tevens is het mogelijk om in de zomer uw warmtepompinstallatie te gebruiken als koelsysteem, dit bijvoorbeeld in combinatie met vloerverwarming/koeling. Daarmee draagt een warmtepompsysteem bij aan een gezonde en comfortabele woon- en werkomgeving.

De bodem is een constante bron van natuurlijke en duurzame energie. De toepassing van omgevingswarmte uit de bodem voor verwarming, koeling en bereiding van warm tapwater is een effectieve manier om CO2-uitstoot te reduceren. Voor 2015 is wettelijk bepaald dat nieuwe gebouwen een beperkte CO2-uitstoot mogen hebben. Dit is uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt van 0,4, oftewel de EPC-norm. Een duurzaam warmtepompsysteem levert een aanzienlijke bijdrage aan het behalen van deze norm.

Bij een gesloten bodemenergiesysteem wordt water via de bodemwisselaar door de grond gepompt. Door deze slimme leidingen onder de grond, onttrekt een warmtepomp warmte uit de bodem. Deze verkregen warmte wordt in het toestel verwerkt en aan het verwarmingswater doorgegeven. Ideaal om uw woning of bedrijfspand te voorzien van een aangenaam binnenklimaat. Zelfs wanneer er buiten sprake is van strenge vorst, haalt de warmtepomp nog voldoende warmte uit de grond.

Een warmtepomp is onderdeel van een systeem dat bestaat uit een bron, de waterpomp zelf en een afgiftesysteem. Alle deze onderdelen hangen als een keten met elkaar samen. Daarom vraagt een warmtepomp een geïntegreerde aanpak. Van ontwerp en berekening tot daadwerkelijke uitvoering. Deze oplossing vraagt dan ook altijd om maatwerk. Meer weten? Download de PDF of neem contact met ons op.

Bodemenergie

Kies voor duurzaam!

  • Lage energiekosten, hoge rendementen
  • Grote bijdrage aan behalen EPC-norm
  • Optimaal comfort voor de lange termijn
  • Minder vervuiling en CO2-uitstoot

Vragen of advies?

Bel ons op: 0485 - 371964
of mail ons: info@innotherm.nl